Skip links
2023
Năm thành lập
Top 20
Công ty ICT uy tín 2023
90 tỷ+
Doanh thu quý 2 - 2023
25 tỷ
Vốn hóa thị trường

Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ

Giao thông thông minh

Viễn thông & CNTT

An ninh quốc phòng

Dịch vụ trực tuyến

Định hướng
phát triển thị trường và công nghệ

Tin tức

Hệ thống giao thông thông minh - Giải Sản phẩm Chính phủ số xuất sắc

Tập đoàn Sơn Hải và DC Tech hợp lực thay đổi diện mạo giao thông Việt Nam

Thúc đẩy đầu tư công, DC Tech thuộc nhóm cổ phiếu đón tin tích cực cuối năm

DC Tech ký hợp đồng giao thông thông minh cho tuyến cao tốc Bắc Nam

ĐỐI TÁC